www.aqrobiznes.az

«Aqrobiznes» saytı fəaliyyətində aqrar istehsalın təşkili üçün tələb olunan torpaq resurslarından səmərəli istifadə, maddi-texniki təminat, bazar trendlərinin təhlili, kənd yerlərində əhalinin məşğulluğu, məhdud resurslardan istifadə edrərək ev təsərrüfatlarının qurulması və digər çoxsaylı istiqamətlərdə maarifçilik - təşkilati tədbirlər həyata keçirir.

FƏALİYYƏT İSTİQAMƏTLƏRİ

  • Aqrar bazarlarda gedən proseslərin təhlili;
  • Müasir texnoloji innovasiyaların təbliği;
  • Sağlam həyat tərzinin təbliği;
  • Qida təhlükəsizliyi prinsipləri;
  • Maarifləndirici təlimlərin keçirilməsi;
  • Kənd yerlərində yaşayan kiçik-orta istehsalçılarla gündəlik ünsiyyət quraraq qarşılaşdıqları problemlərin araşdırılması, suallarının cavablandırılması;
  • Yazılı, görüntülü aqroməsləhət saatlarının keçirilməsi və s