Kadrların İdarə Olunması ( HR)

Kadrların idarə oluması sistemi yerli qanunvericiliyin tələblərinə tam cavab verir və ona uyğun olaraq yaradılmışdır.

Program təminatı müəssisə və təşkilatlarda kadr üzrə məlumatların aparılmasının avtomatlaşdırılması  uçun nəzərdə tutulmuşdur və aşağıdakıları əhatə edir:

 • kadr üzrə sənədləşmənin aparılması;
 • müəssisənin idarəetmə strukturu;
 • ştat cədvəli;
 • əməkdaşların şəxsi kartları (kartotekası);
 • təlimatlar, tənbehlər, attestasiyalar;
 • ezamiyyətlər;
 • məzuniyyətlər;
 •  iş vaxtının uçotu tabeli;
 • tibbi sığorta məlumatları;
 • elastik hesabat formaları;
 • məlumat kitabçası;