Elektron Sənəd Dövriyyəsi Sistemi

Elektron sənəd dövriyyəsisistemi vasitəsilə sənədlərin hazırlanması, idarəçilər arasında razılaşdırılması, icra mexanizminin tənzimlənməsi,təsdiqlənməsi və nəzarət olunması üçün hazırlanmış bir proqram təminatıdır. Sistemin istifadəsi zamanı təşkilatda sənədlərin hazırlanması, izlənilməsi, saxlanılması, əldə olunması, göndərilməsi proseslərində tələb olunan resursları minimuma enir və kargüzarlıq fəaliyyəti təkmilləşir, səmərəliliyi artır, sənədlərin qeydiyyatı, saxlanılması və sistemləşdirilməsini daha keyfiyyətlə təmin edilir və icra intizamı yüksəlir.