Həllər

Azərbaycan Respublikasının Birinci Vitse Prezidentinin Katibliyi

• Azərbaycan Respublikasının Birinci Vitse Prezidentinin Katibliyi üçün Katibliyə daxil olan və göndərilən xidməti sənədlərin vahid sistem tərəfindən qeyd edilməsi, uçotunun aparılması, müxtəlif hesabatların hazırlanması məqsədi ilə hazırlanan proqram təminatı

Sürət Texnologiya