Həllər

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi üçün kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahələrinin ilkin coğrafi məlumatlar bazasının hazırlanması.

Sürət Texnologiya