Həllər

Azərbaycan Respublikasının Birinci Xanımının İşlərinin Təminatı Sektoru

Azərbaycan Respublikasının Birinci Xanımının təminatı sektoruna daxil olan müraciətlərin, xidməti sənədlərin, təbrik və dəvətnamələrin vahid sistem tərəfindən qeyd edilməsi, uçotunun aparılması, müxtəlif hesabatların hazırlanması məqsədi ilə proqram təminatının hazırlanması

Sürət Texnologiya