Həllər

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivi

Arxiv sənədlərinin və elmi nəşrlərin qorunması, ömrünün uzadılması, elektron məlumat bazasında saxlanılması, tədqiqatçıların o, cümlədən müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının əməkdaşları üçün arxiv sənədlərindən istifadəsini elektron formatında aparılması məqsədilə yeni proqram təminatının hazırlanması

Sürət Texnologiya