Həllər

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Xarici Əlaqələr Şöbəsi

Xəbərlərin bir sistemə toplanması üçün proqram təminatı və bu xəbərlərin bir saytdan oxunması üçün yeni bir intranet sistemin hazırlanması

Sürət Texnologiya