Həllər

“Ərzaq Məhsullarının Tədarükü və Təminatı” ASC –nin idarə edilməsi sisteminin tam avtomatlaşdırılması üçün hazırlanan proqram təminatı.

Proqram təminatı aşağıdakı modullardan ibarətdir:

• Ərzaq məhsullarının tədarük və təchizatı üçün tələb və təkliflərin toplanması, analizi və hesabatların alınması portalı - www.tedaruk.az

• Müqavilələrin idarə olunması modulu

• Mobil tətbiqlər modulu

• İnzibatçılıq və Təhlükəsizlik modulu

• Monitorinq, Keyfiyyətə nəzarət, Təchizat, Əqdlər, Hesabat modulları

• Kadrların İdarə olunması ( HR) modulu

• Elektron Sənəd Dövrüyyəsi ( Kargüzarlıq ) modulu

Sürət Texnologiya